จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 ตะกุกเหนือ 0 รายบุคคล
2 ตะกุกใต้ 0 รายบุคคล