จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละอำเภอ
ลำดับ อำเภอ จำนวน รายตำบล
1 กาญจนดิษฐ์ 0 รายตำบล
2 กิ่งอำเภอวิภาวดี 0 รายตำบล
3 คีรีรัฐนิคม 1 รายตำบล
4 ชัยบุรี 0 รายตำบล
5 ดอนสัก 0 รายตำบล
6 ท่าฉาง 0 รายตำบล
7 ท่าชนะ 0 รายตำบล
8 บ้านตาขุน 0 รายตำบล
9 บ้านนาสาร 0 รายตำบล
10 บ้านนาเดิม 0 รายตำบล
11 พนม 0 รายตำบล
12 พระแสง 0 รายตำบล
13 พุนพิน 0 รายตำบล
14 อ.บ้านดอน จ.สุราษฎร์ธาน 0 รายตำบล
15 เกาะพงัน (สาขาตำบลเกาะเต่ 0 รายตำบล
16 เกาะพะงัน 0 รายตำบล
17 เกาะสมุย 0 รายตำบล
18 เคียนซา 0 รายตำบล
19 เทศบาลตำบลท่าข้าม 0 รายตำบล
20 เทศบาลตำบลนาสาร 0 รายตำบล
21 เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี 0 รายตำบล
22 เมืองสุราษฎร์ธานี 0 รายตำบล
23 เวียงสระ 0 รายตำบล
24 ไชยา 0 รายตำบล