จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 คลองหรัง 0 รายบุคคล
2 คลองหอยโข่ง 0 รายบุคคล
3 คลองหอยโข่ง 0 รายบุคคล
4 คลองอู่ตะเภา 0 รายบุคคล
5 คลองแห 0 รายบุคคล
6 ควนลัง 0 รายบุคคล
7 คอหงส์ 0 รายบุคคล
8 คูเต่า 0 รายบุคคล
9 ฉลุง 0 รายบุคคล
10 ทุ่งขมิ้น 0 รายบุคคล
11 ทุ่งตำเสา 0 รายบุคคล
12 ทุ่งลาน 0 รายบุคคล
13 ทุ่งลาน 0 รายบุคคล
14 ทุ่งใหญ่ 0 รายบุคคล
15 ท่าข้าม 0 รายบุคคล
16 ท่าช้าง 0 รายบุคคล
17 ท่าช้าง 0 รายบุคคล
18 นาหม่อม 0 รายบุคคล
19 น้ำน้อย 0 รายบุคคล
20 บางกล่ำ 0 รายบุคคล
21 บางกล่ำ 0 รายบุคคล
22 บ้านพรุ 0 รายบุคคล
23 บ้านหาร 0 รายบุคคล
24 บ้านหาร 0 รายบุคคล
25 พะตง 0 รายบุคคล
26 พิจิตร 0 รายบุคคล
27 หาดใหญ่ 0 รายบุคคล
28 แม่ทอม 0 รายบุคคล
29 แม่ทอม 0 รายบุคคล
30 โคกม่วง 0 รายบุคคล