จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 คลองเกตุ 0 รายบุคคล
2 ชอนสมบูรณ์ 0 รายบุคคล
3 ชอนสมบูรณ์ 0 รายบุคคล
4 ชอนสารเดช 0 รายบุคคล
5 ชอนสารเดช 0 รายบุคคล
6 ดงดินแดง 0 รายบุคคล
7 ดงดินแดง 0 รายบุคคล
8 ดงมะรุม 0 รายบุคคล
9 ถลุงเหล็ก 0 รายบุคคล
10 ทุ่งท่าช้าง 0 รายบุคคล
11 บ่อทอง 0 รายบุคคล
12 บ่อทอง 0 รายบุคคล
13 มหาโพธิ์ 0 รายบุคคล
14 ยางราก 0 รายบุคคล
15 ยางราก 0 รายบุคคล
16 ยางโทน 0 รายบุคคล
17 ยางโทน 0 รายบุคคล
18 วังขอนขว้าง 0 รายบุคคล
19 วังจั่น 0 รายบุคคล
20 วังทอง 0 รายบุคคล
21 วังเพลิง 0 รายบุคคล
22 สระโบสถ์ 0 รายบุคคล
23 สะแกราบ 0 รายบุคคล
24 หนองมะค่า 0 รายบุคคล
25 หนองม่วง 0 รายบุคคล
26 หนองม่วง 0 รายบุคคล
27 หนองแขม 0 รายบุคคล
28 หลุมข้าว 0 รายบุคคล
29 ห้วยโป่ง 0 รายบุคคล
30 เกาะแก้ว 0 รายบุคคล
31 เพนียด 0 รายบุคคล
32 โคกสำโรง 0 รายบุคคล
33 โคกเจริญ 0 รายบุคคล
34 โคกเจริญ 0 รายบุคคล