จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละอำเภอ
ลำดับ อำเภอ จำนวน รายตำบล
1 กิ่งอำเภอช้างกลาง 0 รายตำบล
2 กิ่งอำเภอนบพิตำ 0 รายตำบล
3 ขนอม 0 รายตำบล
4 จุฬาภรณ์ 0 รายตำบล
5 ฉวาง 0 รายตำบล
6 ชะอวด 0 รายตำบล
7 ถ้ำพรรณรา 0 รายตำบล
8 ทุ่งสง 0 รายตำบล
9 ทุ่งสง (สาขาตำบลกะปาง) 0 รายตำบล
10 ทุ่งใหญ่ 0 รายตำบล
11 ท่าศาลา 0 รายตำบล
12 นาบอน 0 รายตำบล
13 บางขัน 0 รายตำบล
14 ปากพนัง 0 รายตำบล
15 พรหมคีรี 0 รายตำบล
16 พระพรหม 0 รายตำบล
17 พิปูน 0 รายตำบล
18 ร่อนพิบูลย์ 0 รายตำบล
19 ร่อนพิบูลย์ (สาขาตำบลหินต 0 รายตำบล
20 ลานสกา 0 รายตำบล
21 สาขาตำบลสวนหลวง 0 รายตำบล
22 สิชล 0 รายตำบล
23 หัวไทร 0 รายตำบล
24 หัวไทร (สาขาตำบลควนชะลิก) 0 รายตำบล
25 เฉลิมพระเกียรติ 0 รายตำบล
26 เชียรใหญ่ 0 รายตำบล
27 เชียรใหญ่ (สาขาตำบลเสือหึ 0 รายตำบล
28 เทศบาลตำบลปากแพรก 0 รายตำบล
29 เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช 0 รายตำบล
30 เทศบาลเมืองปากพนัง 0 รายตำบล
31 เมืองนครศรีธรรมราช 0 รายตำบล