จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละอำเภอ
ลำดับ อำเภอ จำนวน รายตำบล
1 กิ่งอำเภอดอยหล่อ 0 รายตำบล
2 กิ่งอำเภอแม่ออน 0 รายตำบล
3 จอมทอง 0 รายตำบล
4 ดอยสะเก็ด 0 รายตำบล
5 ดอยเต่า 0 รายตำบล
6 ฝาง 0 รายตำบล
7 พร้าว 0 รายตำบล
8 สะเมิง 0 รายตำบล
9 สันกำแพง 0 รายตำบล
10 สันทราย 0 รายตำบล
11 สันป่าตอง 0 รายตำบล
12 สารภี 0 รายตำบล
13 หางดง 0 รายตำบล
14 อมก๋อย 0 รายตำบล
15 ฮอด 0 รายตำบล
16 เชียงดาว 0 รายตำบล
17 เทศบาลนครเชียงใหม่ 0 รายตำบล
18 เทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาเ 0 รายตำบล
19 เทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแ 0 รายตำบล
20 เทศบาลนครเชียงใหม่ (สาขาแ 0 รายตำบล
21 เมืองเชียงใหม่ 1 รายตำบล
22 เวียงแหง 0 รายตำบล
23 แม่ริม 0 รายตำบล
24 แม่วาง 0 รายตำบล
25 แม่อาย 0 รายตำบล
26 แม่แจ่ม 0 รายตำบล
27 แม่แตง 0 รายตำบล
28 ไชยปราการ 0 รายตำบล