จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละอำเภอ
ลำดับ อำเภอ จำนวน รายตำบล
1 กิ่งอำเภอกู่แก้ว 0 รายตำบล
2 กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 0 รายตำบล
3 กุดจับ 0 รายตำบล
4 กุมภวาปี 0 รายตำบล
5 ทุ่งฝน 0 รายตำบล
6 นากลาง 0 รายตำบล
7 นายูง 0 รายตำบล
8 น้ำโสม 0 รายตำบล
9 บ้านดุง 0 รายตำบล
10 บ้านผือ 0 รายตำบล
11 พิบูลย์รักษ์ 0 รายตำบล
12 วังสามหมอ 0 รายตำบล
13 ศรีธาตุ 0 รายตำบล
14 ศรีบุญเรือง 0 รายตำบล
15 สร้างคอม 0 รายตำบล
16 สุวรรณคูหา 0 รายตำบล
17 หนองบัวลำภู 0 รายตำบล
18 หนองวัวซอ 0 รายตำบล
19 หนองหาน 0 รายตำบล
20 หนองแสง 0 รายตำบล
21 เทศบาลเมืองอุดรธานี 0 รายตำบล
22 เพ็ญ 0 รายตำบล
23 เมืองอุดรธานี 0 รายตำบล
24 โนนสะอาด 0 รายตำบล
25 โนนสัง 0 รายตำบล
26 ไชยวาน 0 รายตำบล