จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละอำเภอ
ลำดับ อำเภอ จำนวน รายตำบล
1 กระนวน 2 รายตำบล
2 กิ่งอำเภอซำสูง 0 รายตำบล
3 กิ่งอำเภอบ้านแฮด 0 รายตำบล
4 กิ่งอำเภอหนองนาคำ 0 รายตำบล
5 กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย 0 รายตำบล
6 กิ่งอำเภอโนนศิลา 0 รายตำบล
7 ชนบท 0 รายตำบล
8 ชุมแพ 0 รายตำบล
9 น้ำพอง 1 รายตำบล
10 บ้านฝาง 0 รายตำบล
11 บ้านไผ่ 0 รายตำบล
12 พระยืน 0 รายตำบล
13 พล 0 รายตำบล
14 ภูผาม่าน 0 รายตำบล
15 ภูเวียง 1 รายตำบล
16 มัญจาคีรี 0 รายตำบล
17 สีชมพู 0 รายตำบล
18 หนองสองห้อง 0 รายตำบล
19 หนองเรือ 0 รายตำบล
20 อุบลรัตน์ 0 รายตำบล
21 เขาสวนกวาง 0 รายตำบล
22 เทศบาลตำบลชุมแพ 0 รายตำบล
23 เทศบาลตำบลบ้านไผ่ 0 รายตำบล
24 เทศบาลตำบลเมืองพล 0 รายตำบล
25 เทศบาลเมืองขอนแก่น 0 รายตำบล
26 เปือยน้อย 3 รายตำบล
27 เมืองขอนแก่น 0 รายตำบล
28 แวงน้อย 0 รายตำบล
29 แวงใหญ่ 0 รายตำบล