จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละอำเภอ
ลำดับ อำเภอ จำนวน รายตำบล
1 กิ่งอำเภอซับใหญ่ 0 รายตำบล
2 กิ่งอำเภอซับใหญ่ (สาขาตำบ 0 รายตำบล
3 คอนสวรรค์ 0 รายตำบล
4 คอนสาร 0 รายตำบล
5 คอนสาร (สาขาตำบลโนนคูณ) 0 รายตำบล
6 จัตุรัส 0 รายตำบล
7 บำเหน็จณรงค์ 0 รายตำบล
8 บ้านเขว้า 0 รายตำบล
9 บ้านแท่น 0 รายตำบล
10 บ้านแท่น (สาขาตำบลบ้านเต่ 0 รายตำบล
11 ภักดีชุมพล 0 รายตำบล
12 ภูเขียว 0 รายตำบล
13 สาขาตำบลบ้านหว่าเฒ่า 0 รายตำบล
14 สาขาตำบลโคกเพชร 0 รายตำบล
15 หนองบัวระเหว 0 รายตำบล
16 หนองบัวแดง 0 รายตำบล
17 หนองบัวแดง (สาขาตำบลวังชม 0 รายตำบล
18 เกษตรสมบูรณ์ 0 รายตำบล
19 เทพสถิต 0 รายตำบล
20 เทพสถิต (สาขาตำบลนายางกลั 0 รายตำบล
21 เทศบาลเมืองชัยภูมิ 0 รายตำบล
22 เนินสง่า 0 รายตำบล
23 เมืองชัยภูมิ 0 รายตำบล
24 เมืองชัยภูมิ (สาขาตำบลโนน 0 รายตำบล
25 แก้งคร้อ 0 รายตำบล
26 แก้งคร้อ (สาขาตำบลท่ามะไฟ 0 รายตำบล