จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละอำเภอ
ลำดับ อำเภอ จำนวน รายตำบล
1 กิ่งอำเภอบัวลาย 0 รายตำบล
2 กิ่งอำเภอพระทองคำ 0 รายตำบล
3 กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย 0 รายตำบล
4 กิ่งอำเภอสีดา 0 รายตำบล
5 กิ่งอำเภอเทพารักษ์ 1 รายตำบล
6 กิ่งอำเภอเมืองยาง 0 รายตำบล
7 ขามทะเลสอ 0 รายตำบล
8 ขามสะแกแสง 0 รายตำบล
9 คง 0 รายตำบล
10 ครบุรี 0 รายตำบล
11 จักราช 1 รายตำบล
12 ชุมพวง 0 รายตำบล
13 ด่านขุนทด 0 รายตำบล
14 บัวใหญ่ 0 รายตำบล
15 บ้านเหลื่อม 0 รายตำบล
16 ประทาย 0 รายตำบล
17 ปักธงชัย 0 รายตำบล
18 ปากช่อง 0 รายตำบล
19 พิมาย 0 รายตำบล
20 วังน้ำเขียว 0 รายตำบล
21 สาขาตำบลมะค่า-พลสงคราม 0 รายตำบล
22 สีคิ้ว 1 รายตำบล
23 สูงเนิน 0 รายตำบล
24 หนองบุนนาก 0 รายตำบล
25 ห้วยแถลง 1 รายตำบล
26 เฉลิมพระเกียรติ 0 รายตำบล
27 เทศบาลตำบลบัวใหญ่ 0 รายตำบล
28 เทศบาลตำบลปากช่อง 0 รายตำบล
29 เทศบาลตำบลโนนสูง 0 รายตำบล
30 เทศบาลเมืองนครราชสีมา 0 รายตำบล
31 เมืองนครราชสีมา 7 รายตำบล
32 เสิงสาง 0 รายตำบล
33 แก้งสนามนาง 0 รายตำบล
34 โชคชัย 0 รายตำบล
35 โนนลาว 0 รายตำบล
36 โนนสูง 0 รายตำบล
37 โนนแดง 0 รายตำบล
38 โนนไทย 1 รายตำบล