จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 บึงบูรพ์ 0 รายบุคคล
2 เป๊าะ 0 รายบุคคล