จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 กล้วยกว้าง 0 รายบุคคล
2 กำแพง 0 รายบุคคล
3 ก้านเหลือง 0 รายบุคคล
4 ขะยูง 0 รายบุคคล
5 ตาเกษ 0 รายบุคคล
6 ตาโกน 0 รายบุคคล
7 ทุ่งไชย 0 รายบุคคล
8 ปะอาว 0 รายบุคคล
9 ผักไหม 0 รายบุคคล
10 ผือใหญ่ 0 รายบุคคล
11 รังแร้ง 0 รายบุคคล
12 สระกำแพงใหญ่ 0 รายบุคคล
13 สำโรง 0 รายบุคคล
14 หนองม้า 0 รายบุคคล
15 หนองห้าง 0 รายบุคคล
16 หนองใหญ่ 0 รายบุคคล
17 หนองไฮ 0 รายบุคคล
18 หัวช้าง 0 รายบุคคล
19 ห้วยทับทัน 0 รายบุคคล
20 อีเซ 0 รายบุคคล
21 อี่หล่ำ 0 รายบุคคล
22 เป๊าะ 0 รายบุคคล
23 เมืองจันทร์ 0 รายบุคคล
24 เสียว 0 รายบุคคล
25 แขม 0 รายบุคคล
26 แข้ 0 รายบุคคล
27 แต้ 0 รายบุคคล
28 โคกจาน 0 รายบุคคล
29 โคกหล่าม 0 รายบุคคล
30 โดด 0 รายบุคคล
31 โพธิ์ชัย 0 รายบุคคล