จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 กฤษณา 0 รายบุคคล
2 กันทรารมย์ 0 รายบุคคล
3 จะกง 0 รายบุคคล
4 ดงรัก 0 รายบุคคล
5 ดองกำเม็ด 0 รายบุคคล
6 ตะเคียน 0 รายบุคคล
7 ตะเคียนราม 0 รายบุคคล
8 ตาอุด 0 รายบุคคล
9 นิคมพัฒนา 0 รายบุคคล
10 ปราสาท 0 รายบุคคล
11 ปรือใหญ่ 0 รายบุคคล
12 ลมศักดิ์ 0 รายบุคคล
13 ละลม 0 รายบุคคล
14 ละลม 0 รายบุคคล
15 ศรีตระกูล 0 รายบุคคล
16 ศรีสะอาด 0 รายบุคคล
17 สะเดาใหญ่ 0 รายบุคคล
18 สำโรงตาเจ็น 0 รายบุคคล
19 หนองฉลอง 0 รายบุคคล
20 หัวเสือ 0 รายบุคคล
21 ห้วยตามอญ 0 รายบุคคล
22 ห้วยติ๊กชู 0 รายบุคคล
23 ห้วยสำราญ 0 รายบุคคล
24 ห้วยเหนือ 0 รายบุคคล
25 ห้วยใต้ 0 รายบุคคล
26 โคกตาล 0 รายบุคคล
27 โคกเพชร 0 รายบุคคล
28 โสน 0 รายบุคคล
29 ใจดี 0 รายบุคคล