จำนวนผู้ป่วยในแต่่ละตำบล
ลำดับ ตำบล จำนวน รายบุคคล
1 กระแชง 0 รายบุคคล
2 กุดเสลา 0 รายบุคคล
3 ขนุน 0 รายบุคคล
4 จานใหญ่ 0 รายบุคคล
5 ชำ 0 รายบุคคล
6 ตระกาจ 0 รายบุคคล
7 ตูม 0 รายบุคคล
8 ทุ่งใหญ่ 0 รายบุคคล
9 ท่าคล้อ 0 รายบุคคล
10 น้ำอ้อม 0 รายบุคคล
11 บึงมะลู 0 รายบุคคล
12 พิงพวย 0 รายบุคคล
13 ภูผาหมอก 0 รายบุคคล
14 ภูเงิน 0 รายบุคคล
15 รุง 0 รายบุคคล
16 ละลาย 0 รายบุคคล
17 ศรีแก้ว 0 รายบุคคล
18 สระเยาว์ 0 รายบุคคล
19 สวนกล้วย 0 รายบุคคล
20 สังเม็ก 0 รายบุคคล
21 หนองงูเหลือม 0 รายบุคคล
22 หนองหญ้าลาด 0 รายบุคคล
23 หนองหว้า 0 รายบุคคล
24 หนองฮาง 0 รายบุคคล
25 เมือง 0 รายบุคคล
26 เวียงเหนือ 0 รายบุคคล
27 เสาธงชัย 0 รายบุคคล
28 เสียว 0 รายบุคคล
29 โนนสำราญ 0 รายบุคคล