พิมพ์เอกสาร | Refresh

ข่าวประชาสัมพันธ์

2016-06-17 13:33:46

การส่งรายงาน เยี่ยมผู้ป่วย สปสช

รบกวนเครือข่ายทุกท่านที่มีผู้ป่วยต้องติดตามเยี่ยม ของ สปสช
1. รพสต เยี่ยมให้เสร็จ บันทึกใน แบบฟอร์ม ติดตามผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน 9 ด้าน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือนครับ
2. รพช สรุปส่ง รพ พี่เลี้ยง ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือนครับ
3. รพ พี่เลี้ยง สรุกปส่ง สปสช และ รพ จิตเวช ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนครับ